Leaders
Top News
You Are Here > Home >  Leaders
Leaders of Tianjin Commission of Commerce and Their Responsi

Director:

Zhang Aiguo

Deputy Directors:

 Zhu Zhenyu Zhou Lu Huang Chunyan  
 Cao Jun Niu Wenhui Li Hong  
 Liu Fuqiang Liu Zhiyong Gao Lijuan  
 Zeng Yan